Děkanka FF UK udělila dvě stříbrné pamětní medaile

medaile

Stříbrné pamětní medaile FF UK byly 30. září 2014 uděleny paní Mileně Čížkové a dr. Martinu Součkovi v rámci setkání jejich přátel a kolegů.

Stříbrná pamětní medaile FF UK byla udělena paní Mileně Čížkové u příležitosti významného životního jubilea za mimořádně obětavé a kompetentní působení ve funkci sekretářky Ústavu hudební vědy FF UK v letech 1994–2014. Dr. Martin Souček medaili obdržel u příležitosti ukončení působení ve funkci proděkana pro informační zdroje FF UK za mimořádný přínos k rozvoji fakulty v oblasti ICT v letech 2010–2014.

Komorně pojatou oslavu jubilea paní Čížkové spojenou s rozloučením s ní jakožto zaměstnankyní Ústavu hudební vědy FF UK zahájila pro tuto příležitost složená a paní Čížkové věnovaná skladba Molto romantico pro flétnu a klavír.  Skladbu zahrála na flétnu Eva Myslivcová (flétna), doktorandka Ústavu hudební vědy FF UK a studentka Pražské konzervatoře (ze třídy prof. J. Riedlbaucha), klavírního doprovodu se chopil autor skladby doc. Eduard Douša.

Sbor studentů, absolventů a pedagogů Ústavu hudební vědy, kteří mezi sebe přizvali i zaměstnance děkanátu, mezi nimi i dr. Součka, poté zazpíval skladby Bedřicha Smetany Věno a Proč bychom se netěšili. Sbor řídil doc. David Eben z Ústavu hudební vědy FF UK a na klavír jej doprovázela bývalá ředitelka ústavu prof. Jarmila Gabrielová.

Předání stříbrné pamětní medaile paní děkankou paní Čížková glosovala výrokem: „Těší mě, že jsem vás konečně poznala.“ Součástí následujícího setkání v knihovně Ústavu hudební vědy FF UK byl poslech fiktivního rozhlasového vysílání „Písniček od srdce“. Pořad s oblíbenými písničkami paní Čížkové a s přáními jejích kolegů a přátel ukrývajících se pod pseudonymy připravili studenti a absolventi Ústavu hudební vědy FF UK a nezasvěcení hosté byli zpočátku přesvědčeni, že se jedná o skutečné rozhlasové vysílání.

Celé odpoledne se vydařilo hlavně díky nadšení a nasazení kolegů a studentů, kteří byli ochotni věnovat svůj čas jeho přípravě.

DSC_0497

Pro paní Čížkovou připravili kolegové také vzpomínkové CD

Dr. Souček se stříbrnou pamětní medailí děkanky FF UK

Dr. Souček se stříbrnou pamětní medailí děkanky FF UK