Přednáškový blok pro výchovné poradce

3. prosince 2013

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze uspořádala třetí setkání určené pro výchovné poradce půdobící na středních školách a gymnáziích. V přednáškovém bloku vystoupil Mgr. Vojtěch Tutr s příspěvkem Badatelské mimoškolní aktivity jako příležitost k identifikaci a rozvoji nadání i obohacení výuky. Dalším přednášejícím byla PaedDr. Eva Schneiderová, která promluvila k tématu Vědomostní soutěže a jejich význam v identifikaci, podpoře a rozvoji rozumově nadaných žáků.

Více k tématu na webu pro uchazeče.

Zdroj fotografií: Archiv FF UK