Slavnostní zahájení akademického roku 2013/2014, 1. října 2013

Slavnostní zahájení akademického roku 2013/2014

1. října 2013

Nový akademický rok 1. října slavnostně zahájil děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. Za přítomnosti akademické obce přivítal nově nastupující první ročníky, zhodnotil rok předcházející a celý osmiletý děkanský mandát, který zimním semestrem 2013/2014 ukončuje. Zformuloval záměry a předeslal další směřování fakulty v novém akademickém roce.

Více k tématu: Projev děkana fakulty k zahájení akademického roku 2013/2014

Zdroj fotografií: Archiv FF UK