Slavnostní předání pamětních medailí J. Klímovi a J. Stránskému, 30. listopadu

Předání zlatých pamětních medailí UK v Praze Ivanu Klímovi a Jiřímu Stránskému

30. listopadu 2011

Ivan Klíma a Jiří Stránský byli oceněni za zastávání a prosazování principů svobody a demokracie a za jejich působení v čele českého PEN klubu po roce 1989. Zlatou pamětní medaili jim 30. listopadu předal rektor UK prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. Akce proběhla v rámci projektu Rok svobody slova vyhlášeného děkanem FF UK doc. PhDr. Michalem Stehlíkem, Ph.D.

Více k tématu v článku Zlaté pamětní medaile obdrželi spisovatelé Ivan Klíma a Jiří Stránský

Zdroj fotografií: archiv FF UK