Konference Evropské společnosti pro estetiku

Konference Evropské společnosti pro estetiku (ESA)

17.–19. června 2013

Každoroční konference Evropské společnosti pro estetiku (ESA) se v letošním roce konala 17.–19. června na půdě Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Vedle hlavní plenární přednášky probíhalo několik paralelních tematicky zaměřených setkání.

Více k tématu v článku Evropská konference o estetice se letos pořádá v Praze

Zdroj fotografií: archiv FF UK