Slavnostní zahájení akademického roku 2011/2012, 3. října

Slavnostní zahájení akademického roku 2011/2012

3. října 2011

Nový akademický rok 3. října slavnostně zahájil děkan FF UK doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. Za přítomnosti akademické obce přivítal nově nastupující první ročníky, zhodnotil předcházející rok, zformuloval záměry a předeslal události na rok nadcházející.

Zdroj fotografií: archiv FF UK