Setkání absolventů FF UK 2012, 12. prosince

Setkání absolventů Filozofické fakulty UK

12. prosince 2012

V rámci znovuobnovení vztahů se svými bývalými studenty uspořádala Filozofická fakulta UK 12. prosince setkání svých absolventů. Setkání zahájila diskuse na téma uplatnitelnosti humanitních věd v České republice, v rámci cyklu přednášek se pak úspěšní absolventi podělili o své profesní zkušenosti. Večer zakončila vernisáž výstavy Egyptologie. Úspěchy české vědy objektivem Martina Frouze. Zájemci mohli navštívit všechny ústavy a katedry fakulty. Byla vytvořena nová informačně-komunikační webová platforma www.absolventffuk.cz.

Zdroj fotografií: archiv FF UK