Diskuse o roli veřejnoprávních médií v České republice, 21. května 2013

Diskuse o roli veřejnoprávních médií v České republice

21. května 2013

Diskuse s názvem Veřejnoprávnost? Vyváženost? Objektivita?, která se uskutečnila 21. května, se účastnili odborníci na mediální tematiku. K otázkách veřejnoprávnosti médií se vyjadřovali generální ředitel České televize Ing. Petr Dvořák, MBA; generální ředitel Českého rozhlasu MgA. Peter Duhan; PhDr. Tomáš Trampota, Ph.D., z Fakulty sociálních věd UK a prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D., z Metropolitní univerzity Praha. Role moderátora se ujal Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D., z Ústavu filozofie a religionistiky FF UK.

Více k tématu v článku Diskuse o roli veřejnoprávních médií v České republice

Zdroj fotografií: archiv FF UK