Cena Jana Palacha 2013

18. dubna 2013

Cena Jana Palacha za mimořádný přínos diplomové práce byla předána na Vědecké radě Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 18. dubna. Děkan fakulty doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., ji udělil dvěma studentům: Mgr. Petře Tušlové za diplomovou práci Systematická povrchová prospekce v jižním Uzbekistánu a Mgr. Jánu Országhovi za diplomovou práci Hippokratés: O svaté nemoci. Překlad a komentář spisu, úvodní studie.

Více k tématu v článcích:

Hippokratovský spis O svaté nemoci do češtiny poprvé přeložil student, Práce mladé badatelky poodkryla historii osídlení v jižním Uzbekistánu

Zdroj fotografií: archiv FF UK